Jämställd idrott

Kävlinge GK har antagits att delta i klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en webbaserad utbildning som tagits fram av Svenska Golfförbundet. Utbildningen bygger på de erfarenheter golfförbundet gjorde tillsammans med de åtta golfklubbar som var med i pilotarbetet 2015–2017.

Ett uppstartsmöte sker 23:e maj då vi kommer att träffa klubbrådgivaren från Svenska Golfförbundet och planera hur utbildningen ska genomföras. Förutom Kävlinge GK kommer även Sjöbo GK och Ljunghusen GK att delta i programmet som de enda skånska klubbarna.

Klubbutvecklingsprogrammet och 50/50-andan ska med hjälp av styrelsen, utvecklingsgruppen, kommittéerna, medarbetarna, tränarna, krogen och alla medlemmars engagemang, ge ökad medvetenhet om jämställdhet i klubben. Tillsammans hoppas vi kunna göra en förändringsresa där befintliga strukturer och traditioner utmanas med en mer jämställd och inkluderande verksamhet som mål. Initiativet ska leda till fler kvinnor som golfspelare, både juniorer och vuxna. Det verkar också för att utveckla det ideella och professionella ledarskapet och få fler kvinnor i ledande positioner och därmed fler kvinnliga förebilder inom golfen.

Läs mer om Vision 50/50 på Svenska Golfförbundets webbsida.

Utvecklingsgrupp

Gun Ekman, förändringsledare
Ingrid Andersson, ordf. i medlemskommittén
Katarina Csanta, styrelseordförande
Anneli Edvardsson, medlem
Mikael Hjelmqvist, greenkeeper
Pontus Karlsson, adminstratör
Tobias Klöfver, klubbchef

Kontakt

Gun Ekman
Telefon: 0703-37 17 11
gmekman@gmail.com