Tillsammans bidrar vi till trivseln!

Golf förknippas ofta med oskrivna regler och klädkoder som kan vara svåra att tränga igenom. Här på Kävlinge GK prioriterar vi trivseln.

Vi hoppas att du har roligt på vår bana och lär känna nya golfare. Hälsa på varandra! Bjud gärna med andra i bollen till tre- och fyrboll och spela med någon du inte har spelat med förut! Golf är en social aktivitet.

Den som är klar först slår ut – oavsett honnör. Vi uppskattar ett rappt speltempo, men du ska naturligtvis inte behöva stressa eller springa mellan slagen. Förbered dina slag under tiden din spelkompis slår. Om din boll inte hänger med i samma takt som bollen framför er, ber vi er släppa igenom snabbare spelande partier bakom er. Leta gärna boll men ha koll på klockan och de som kommer efter. Och skriv scoren på nästa tee så att följande parti kan spela in!

Lägg tillbaka uppslagen torv, kratta efter dig i bunkern och laga minst ett nedslagsmärke på green. Om vi hjälps åt att läka såren på banan, bidrar vi till en bra golfupplevelse för alla som spelar. Ingen blir glad över att hamna i en uppslagen torva eller se sin boll oväntat vingla förbi hålet när den studsar över ett gammalt nedslagsmärke.

Ha det så kul ute på banan – men tänk på säkerheten och var rädd om dina medspelare och våra banarbetare som alltid har företräde på banan.

Tack för att du följer dessa trivselregler för en bättre och trevligare golfupplevelse!

Säkerhet – för alla

Banarbetare har alltid företräde. Banpersonal vinkar, med tydliga tecken, fram spelare då det är klart för spel. Det är spelarens skyldighet att omedelbart kvittera tecknet då han/hon blir framvinkad. Provsvinga inte mot banpersonal eller spelare under tiden du väntar.

Slå aldrig om det finns risk för att utsätta någon för fara. Spela inte om du inte kan se nedslagsområdet vid dimma. Förvissa dig om att det inte finns någon som befinner sig i bollens landningsområde vid “blinda” hål.

Banpersonal har skyldighet att rapportera incidenter/olyckor. Incidenter mellan spelare ska anmälas till klubbens kansli.

Det är absolut förbjudet att spela in på green om flaggan ligger ner.

Åtgärder vid farligt spel

Uppträd lugnt, brusa inte upp, tänk på att även du kan ha uppträtt fel. Presentera dig med för- och efternamn. Förklara för spelaren att du anser att han/hon inte har följt bestämmelserna vad beträffar bansäkerheten. Förklara att det är din skyldighet att lämna en anmälan till styrelsen. Notera namn och klubbtillhörighet.