Om spelrätt

En spelrätt ger innehavaren rätt att använda banan, förutsatt att man betalat medlems- och årsavgiften för innevarande år. En spelrätt kan du antingen köpa och äga själv, eller så kan den hyras av klubben mot en högre avgift. Du kan köpa en spelrätt direkt av klubben och vi har ofta fina erbjudanden med rabatterade årsavgifter när du köper spelrätten av oss. Kontakta kansliet så får du veta mer!

Du kan också köpa en spelrätt privat av en medlem som önskar överlåta sin spelrätt. Många köpare och säljare finner ofta varandra via Blocket.se eller via annonser i t ex Sydsvenskan. Är du intresserad av att köpa eller sälja privat, är du välkommen att kontakta kansliet som kan hjälpa till att förmedla kontakter mellan säljare och köpare.

Köpare och säljare kommer själva överens om priset på spelrätten men också om ersättning för den del av årsavgiften som säljaren eventuellt har betalt för året. Det är viktigt att notera att köparen övertar betalningsansvaret för den del av årsavgiften som ej är erlagd.

Vid överlåtelse

Vid överlåtelse av spelrätt ska köpare och säljare lämna in följande dokument till Kävlinge GKs kansli:

  • Överlåtelsehandling underskriven av båda parter
  • Medlemsansökan för ny medlem
  • Spelrättsbevis underskrivet av säljare

Klubben utfärdar därefter ett spelrättsbevis till köparen. Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet.