På historisk mark

Kävlinge Golfklubb grundades 1989 och banan öppnade för spel 1991. Omgivningarna vid Kävlingeåns dalgång bestod då mestadels av öppna landskap och odlade åkrar. Under årens lopp har vi planterat tusentals träd och buskar som gett banan en fin parkkaraktär. Vår golfklubb har drygt 1 100 medlemmar och varje år gästas vi av ca 35 000 golfare, matgäster och shopbesökare.

Annat var det förr. Slaget vid Lund stod här på båda sidor om ån i december 1676, ett av de blodigaste slagen som stått på nordisk mark med stora förluster på både svensk och dansk sida. Det sägs att den danske kungen Kristian V:s fältkök sjönk i kärret mellan 12:e hålet och Kävlingeån. På ägorna har det genom årens lopp bedrivits jordbruk, konservfabrik, garveri, svampodling, svinuppfödning och uthyrning av hästboxar. Cykelstigen som skär genom banan var tidigare järnvägen mellan Sjöbo och Barsebäck.

Modern och välskött

Kävlinge GK har utvecklats till att idag vara en välskött golfklubb med god ekonomi och positiv utveckling av antalet medlemmar. Den goda ekonomin skapar trygghet och långsiktiga förutsättningar för klubben, banan, våra medlemmar och partners. Marken och anläggningen, som till största delen ligger på gamla Åboda gårds ägor, ägs av driftbolaget Kävlinge Golfbana AB. Aktierna i bolaget ägs av den ideella föreningen Kävlinge Golfklubb och ett stort antal medlemmar.

Ladda ner och läs mer

Kävlinge GK är en medlemsägd golfklubb där dess styrande organ är årsmötet, extra årsmöte (höstmöte) samt styrelsen. Under styrelsen finns ett antal kommittéer där nya förslag tas fram för att bli verklighet.

Stadgar

Miljöplan rev. 16 september 2016

Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot tobak, alkohol, narkotika, jämställdhet och sexuella trakasserier.