Lokala regler för Kävlinge GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler som gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås i så fall i receptionen.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
På hål 2,3 och 16 utgör asfalterad väg intern bangräns. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.

2. Onormala banförhållanden, Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16)

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Alla avståndsplattor och 150-metersmarkeringar.
3. Nyplanterade träd utmärkta med gnagskydd eller stödpinne.
4. Stenmjölsbeläggningen utanför gult pliktområde vid broarna hål 3, 6, 15 och 16 definieras som belagd väg.
5. Transportväg som korsar fairway på hål 10.

Beslutade av Kävlinge Golfklubbs tävlingskommitté 2019-03
Godkända av Skånes Golfförbund 2019-03

Banmarkeringar
Vit markering: Out of bounds
Gul markering: Gult pliktområde
Röd markering: Rött pliktområde
Blå markering: Mark under arbete (MUA)
Blå-grön markering: Mark under arbete (MUA) – spelförbudszon