Spelglädjen och upplevelsen beror på banans kvalitet

Under ett antal år har vi arbetat hårt för att förbättra kvaliteten på banan, vilket många gäster och medlemmar också har noterat. Vi vill erbjuda en bana av väldigt god kvalitet som golfare vill återvända till. För att uppnå detta jobbar vi med flera arbetsmoment.

Vi försöker förbättra bollrullen på greenerna. Greenerna klipps varje dag och vi sanddressar och luftar greenerna med ett visst intervall. Under 2018 mäter vi stimpen, greenernas hastighet, för att säkerställa att greenerna håller en jämn och fin kvalitet.

Bunkrarna krattas frekvent och fairway klipps flera gånger i veckan. Under 2017 påbörjade vi att sanddressa fairway, vilket vi kommer att fortsätta med några år till.

Vår golfbana har blivit allt populärare och många har upptäckt klubbens idoga arbete för att erbjuda en bra och utmanande golfbana. För att ta ett steg till, behöver vi din hjälp.

Kratta, laga två, lägg tillbaka

  • Vi vill att du krattar efter dig om du hamnat i bunkern. Kratta inte upp sanden mot bakkanten – då har vi snart all sand på fel ställe. Lägg tillbaka krattan i bunkern i riktning mot hålet.
  • Vi vill inte ha några olagade eller felaktigt lagade nedslagsmärken på greenerna. Det är mycket viktigt att laga nedslagsmärket på rätt sätt, så att vi inte förstör jämnheten på greenerna. Laga gärna ett nedslagsmärke till som du kan hitta, även om det inte är ditt.
  • Vi vill att du lägger tillbaka din torva om du slagit upp en sådan. Ta gärna med en sandpåse ut på banan och häll på lite sand, så har gräset ett bra underlag att växa på igen.

Genom att kratta, laga nedslagsmärken och lägga tillbaka torvor, får vi en fin golfbana som alla trivs på. Stort tack för din hjälp!

Så krattar du i bunkern

Så lagar du nedslagsmärken

Så lagar du uppslagna torvor