Golfkul på söndagar 2018

Denna träning är främst till för barn i åldern 6–13 år. Vi tränar alla slag som finns i golfen men med fokus på att ha så kul som möjligt. Vi använder anpassad träningsutrustning men barnen tar med sina egna klubbor. Skulle du inte ha egen utrustning, finns det klubbor att låna.

De yngsta barnen tränar kl. 10–11 och därefter följer de andra grupperna, beroende på antalet anmälningar. Anmälan sker terminsvis. Träningen omfattar totalt sex söndagar per termin.

  • Vårtermin: söndagar 6 maj – 10 juni
  • Hösttermin: söndagar 19 augusti(ej 16/9) – 30 september. OBS!! inget Golfkul söndagen 16 september.

Golfkul för barn kostar 400 kr/termin.

För att delta krävs medlemskap i golfklubben. Medlemskap för barn och ungdomar upp till och med 15 år, kostar 200 kr/år.

Tränare

Martin Abrahamsson

martin@kavlingegk.se
0705-22 86 45

Anmälan och betalning

Betalning sker, efter anmälan, i kansliet med kort eller genom inbetalning till bankgiro 5635-5589 innan träningen startar. Ange namn och födelseår på betalningen. Anmälan är stängd för höstterminen.

Gruppindelning och schema

Grupp 1 (10.00 – 10.50)
Grupp 2 (11.00 – 11.50)
Grupp 3 (13.00 – 13.50)
Grupp 4 (14.00 – 14.50)
Grupp 5 (15.00 – 15.50)

Golfkul Gruppindelning Hösttermin 2018