En modern golfbana som utmanar alla

Kävlinge GK strävar efter att hålla så hög kvalitet på banan som möjligt för att ge medlemmar och gäster en härlig golfupplevelse. Nya medlemsgrupper och större konkurrens om medlemmar kräver en intressantare golfbana. Större konkurrens kräver också bättre och jämnare kvalitet.

Vi har en tydlig utvecklingsplan som fokuserar på att utveckla en modernare golfbana. Till en bana som är rolig och utmanande för många golfare vare sig man är man, kvinna, junior, nybörjare eller elitspelare.

Vi vill skapa en rättvisare bana med färre dolda hinder och vi vill utveckla banan så att den blir så kostnadseffektiv att driva som möjligt.

Skötselnivåer

Vi har definierat olika skötselnivåer och kallar dem brons, silver och guld. Kävlinge GK har idag en sammantagen skötselnivå likvärdig med silver.

Skötselnivåer

Några utvecklingsåtgärder vi har genomfört

Olika tee för olika spelare. Sedan ett par år tillbaka har vi ersatt färgmarkeringarna på tee mot numeriska tees/hektometer. Siffrorna är en förkortning av hur lång banan spelas från respektive tee. Vi har idag tee 45 (4.500 m), tee 50 (5.000 m), tee 54 (5.400 m), tee 58 (5.800 m) samt tee 60 (6.000 m). En positiv spelupplevelse handlar mycket om att anpassa banans längd efter spelarens förmåga. Med numeriska tees kan du själv välja både kortare och längre bansträckningar utan att vara fastlåst vid ”herrtee” eller ”damtee”.

Tydliga hinder. Vi har lyft upp bunkerkanter för att synliggöra bunkrarna, vilket skapar vackrare och för ögat mer utmanande hål.

Bra bollrull på greener. Vi arbetar mycket för att våra greener ska vara snabba att spela på. Detta gör även spelet på och runt greenerna mer utslagsgivande.

Vi har tagit bort några greenbunkrar och skapat avrinningar. Detta gynnar snabbare spel eftersom högre handicapspelare lättare kan utföra en chip än ett bunkerslag. Lägre handicapspelare får det svårare att klara av sin chip plus en-putt, med eventuellt huvudbry för att slå rätt typ av slag.

Lägre ruff men smal ändå. Vi håller ruffen relativt kort vilket gynnar snabbare spel. Istället har vi planterat en hel del träd som utgör hinder.

Försköna och försvåra hålet. Stenpalissader runt vattenhinder gör hålen vackrare och mer utmanande.

Kortare men fler hinder. Vi har kortat av några hål och istället lagt in flera hinder på vägen. Detta göra att flera grupper får spela hålen mer strategiskt.

Kommande projekt innehåller flera åtgärder i linje med ovanstående.