Vad gör vi åt rangen?

Vår driving range får återkommande kritik i våra gäst- och medlemsundersökningar. Vi har den range vi har – den ligger nära klubbhuset med banan tätt inpå och det är svårt att förlänga den. Men däremot planerar vi och genomför nu en del förändringar som vi tror kommer att förbättra upplevelsen för alla som utnyttjar rangen.

2017 slöt vi ett avtal med Swerock som innebär att de levererar jordmassor för att fylla upp bortre delen av rangen. Tanken är att göra den delen av rangen lika hög som utslagsplatserna på nuvarande range. Vidare vill vi dränera och få bort problemet med ett vattensjukt område som har stoppat användningen av rangen under vissa perioder.

Bättre och säkrare

Uppskattningsvis går det åt cirka 15 000 kubikmeter jordmassor. Genom denna utfyllnad får vi en avsevärt bättre range där man kan se nedslagen på ett bra sätt. Rangen kommer att få målgreener lite längre bort som man kan träna mot. Den nya rangen kommer att få cirka fem meter högre nät mot ån och hål 3 än idag. Nätet som idag är uppsatt mot hål 3, kommer att flyttas och sättas upp mot hål 15. Förhoppningsvis ska detta göra rangen till en ännu bättre träningsplats, som också är säkrare.

Tidsplan

Swerock startade enligt plan med att leverera jordmassor i slutet av september. De första leveranserna lades i nordvästra delen av rangen. Fyllnad sker resten av vintern och samtidigt läggs det ut dränering som ska vara klart inför våren. Då besås hela ytan med snabbväxande gräs samtidigt som vi skapar målgreener på lite längre avstånd än idag. Under våren kan främre delen av rangen användas. Om allt fungerar enligt planen, ska hela rangen vara klar att användas till midsommar 2018.

Nästa steg?

I nästa steg tittar vi på möjligheten att förse rangen med belysning.