Avståndsmarkeringar

Sprinklerlocken anger mått i meter till framkant av green. Samtliga vita, gula och röda plattor på fairway markerar avståndet till mitten av green.

Vita = 200 meter
Gula = 150 meter
Röda = 100 meter

Fakta

Par: 36-36-72
Längd: 5006 meter (tee 50), 5754 meter (tee 58)
Banarkitekt: Rolf Collijn
Greener: Vitgröe
Tee, fairway, ruff: Ängsgröe/Raj + Vitgröe

Slopetabeller