Banan är öppen med ordinarie greener på hål 1,2,17,18 och 7-9, övriga hål helt stängda. Vi tillämpar lägesförbättring (en klubblängd) på spelfältet. Vid frost är hela banan stängd tills frosten släppt.

Driving range är öppen.

Korthålsbanan är öppen med ordinarie greener, stängd vid frost.

Vi ber även alla som spelar att vara extra uppmärksamma på att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagen torv. Trevlig runda!

Bollränna gäller tills vidare.