Härmed kallas alla medlemmar till Årsmöte och Årsstämma torsdagen 28 mars.
Platsen är som vanligt Kävlinge Golfkrog.
19.00 håller vi årsmöte för Kävlinge Golfklubb och efteråt ca. 19.30 blir det årsstämma för Kävlinge Golfbana AB.

Kallelse Årsmöte 2019 Kävlinge Golfklubb
Kävlinge GK Årsredovisning 2018
Valberdningens förslag 2019

Kallelse Bolagsstämma 2019 Kävlinge Golfbana AB
Kävlinge Golfbana AB Årsredovisning 2018

Välkomna!